Administracija

Alytaus regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) funkcijų vykdymą užtikrina Tarybos administracija, kurią sudaro administracijos direktorius, ekspertas, vyriausieji ir vyresnieji specialistai. 

 Pagrindinės Tarybos administracijos funkcijos:
1) rengia dokumentus, kuriuos turi tvirtinti Kolegija ar Visuotinis dalyvių susirinkimas;
2) koordinuoja Kolegijos sprendimų įgyvendinimą, atlieka jų įgyvendinimo stebėseną arba pati įgyvendina Kolegijos sprendimus;
3) atlieka veiksmus, susijusius su savivaldybių tarybų Tarybai perduotų viešųjų paslaugų teikimo administravimo funkcijų įgyvendinimu; 
4) atlieka Tarybos bendrąsias funkcijas (dokumentų, personalo, finansinių ir materialinių išteklių valdymo, atstovavimo teismuose ir kitas pagalbinio pobūdžio funkcijas) arba organizuoja šioms funkcijoms atlikti reikalingų paslaugų teikimą;
5) organizuoja Kolegijos, Visuotinio dalyvių susirinkimo, Partnerių grupės ir kitų Tarybos sudarytų darbo grupių posėdžius, atlieka šių organų bei darbo grupių sekretoriato funkcijas;
6) atlieka kitas Tarybos nuostatuose nustatytas administracijos funkcijas. 

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.