Deleguoti asmenys

 

Komisija / komitetas, darbo grupė,  į kurią deleguotas (ar Tarybą atstovauja) Tarybos atstovas Deleguoti Alytaus regiono plėtros tarybos atstovai Teisinis pagrindas (kolegijos sprendimo data ir numeris; kitas teisės aktas)
Europos Sąjungos Regionų komitetas (Lietuvos delegacija) ·  Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras;

·  Algirdas Vrubliauskas, Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys.

2019 m. rugpjūčio 19 d. kolegijos sprendimas Nr. 51/6S-23 ir 2019 m. gruodžio 11 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 1250
Nacionalinė regioninės plėtros taryba Nerijus Cesiulis – Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininkas (pakaitinė narė – Rasa Vitkauskienė, kolegijos pirmininko pavaduotoja). LR Regioninės plėtros įstatymo 11 straipsnio 1 dalis
Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinė bendradarbiavimo per sieną komisija (Tarpregioninio bendradarbiavimo darbo grupė) Jūratė Juodzevičienė, Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos narė, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narė. 2023 m. liepos 3 d. kolegijos sprendimas Nr. K-37
2021-2027 m. Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos programavimo komitetas ·    Jurgita Butrimaitė, Alytaus regiono plėtros tarybos administracijos direktorė (pagrindinė atstovė), Vita Petkevičiūtė-Siliūnienė,  Alytaus regiono plėtros tarybos administracijos ekspertė (pakaitinė atstovė);

·     Lukas Povilauskas, Varėnos krašto verslo asociacijos valdybos narys (socialinis ir ekonominis partneris) (pagrindinis atstovas).

2023 m. liepos 3 d. kolegijos sprendimas Nr. K-38
2021–2027 metų Interreg Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetas Jurgita Butrimaitė, Alytaus regiono plėtros tarybos administracijos direktorė (pagrindinė atstovė), Lukas Povilauskas, Varėnos krašto verslo asociacijos valdybos narys (socialinis ir ekonominis partneris) (pakaitinis atstovas). 2023 m. liepos 3 d. kolegijos sprendimas Nr. K-38
2021–2027 metų Interreg Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komiteto darbo grupė Jurgita Butrimaitė, Alytaus regiono plėtros tarybos administracijos direktorė (pagrindinė atstovė), Vita Petkevičiūtė-Siliūnienė,  Alytaus regiono plėtros tarybos administracijos ekspertė (pakaitinė atstovė). 2023 m. liepos 3 d. kolegijos sprendimas Nr. K-38
2014-2020 m. Interreg Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetas Jurgita Butrimaitė, Alytaus regiono plėtros tarybos administracijos direktorė (pagrindinė atstovė), Vita Petkevičiūtė-Siliūnienė,  Alytaus regiono plėtros tarybos administracijos ekspertė (pakaitinė atstovė). 2023 m. liepos 3 d. kolegijos sprendimas Nr. K-38
Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupė Girmantė Katinaitė-Stočkuvienė, Alytaus regiono plėtros tarybos administracijos vyriausioji specialistė (pagrindinė atstovė), Jurgita Butrimaitė, Alytaus regiono plėtros tarybos administracijos direktorė (pakaitinė atstovė). 2022 m. kovo 29 d. kolegijos sprendimas Nr. K-17 ir Tarybos 2022 balandžio 4 d. raštas Nr. S-40
Alytaus regiono savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų 2021-2027 m. rengimo darbo grupė Girmantė Katinaitė-Stočkuvienė, Alytaus regiono plėtros tarybos administracijos vyriausioji specialistė (pagrindinė atstovė), Jurgita Butrimaitė, Alytaus regiono plėtros tarybos administracijos direktorė (pakaitinė atstovė). Tarybos 2022 m. rugpjūčio 29 d. raštas Nr. S-86
Regiono profesinio rengimo mokymo įstaigų tarybos ·     Vaidas Liesionis, AB Mašinų gamyklos „Astra“ generalinis direktorius (į Alytaus profesinio rengimo centro tarybą);

·    Giedrė Volungevičienė, Alytaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja (į Daugų technologijos ir verslo mokyklos tarybą);

 

2021 m. gruodžio 2 d. kolegijos sprendimas Nr. K-37 (2024 m. sausio 23 d. kolegijos sprendimo Nr. K-5 redakcija)
Tarpinstitucinė darbo grupė 2022-2030 metų Regionų plėtros programos įgyvendinimui koordinuoti ir kontroliuoti Jurgita Butrimaitė, Alytaus regiono plėtros tarybos administracijos direktorė 2023 m. balandžio 25 d. Vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-241
Trijų jūrų ekonominis tinklas ·  Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininkas (atstovauti Tarybą Trijų jūrų regionų ekonominio tinklo (toliau- Tinklas) organizacijų aukščiausio lygio vadovų susitikimuose bei Tinklo Susirinkime);

·  Alytaus regiono plėtros tarybos administracijos direktorius (dalyvauti Tinklo teminių darbo grupių, koordinatorių ir kitoje veikloje, įgyvendinti kitas Tinklo nario steigėjo teises ir pareigas numatytas).

2023 m. birželio 19 d. kolegijos sprendimas Nr. K-30

 

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.