Partnerių grupė

Partnerių grupė –  iš darbdavių, profesinių sąjungų organizacijų, bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų atstovų sudarytas patariamasis Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos organas (toliau – Partnerių grupė). 

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 23 straipsnio 11 punktu, Partnerių grupė atlieka šias funkcijas: 

  • svarsto regiono plėtros plano ir jo pakeitimų, regiono plėtros tarybos sprendimų dėl projektų pripažinimo regioninės svarbos projektais, taip pat regiono plėtros plano įgyvendinimo ataskaitų projektus ir dėl šių dokumentų teikia išvadas kolegijai; 
  • kolegijos prašymu svarsto kitus su nacionalinės regioninės politikos tikslo ir uždavinių įgyvendinimu regione susijusius klausimus ir teikia nuomonę kolegijai;
  • savo iniciatyva gali svarstyti bet kurį kolegijoje svarstomą klausimą ir teikti dėl jo nuomonę kolegijai. 

Partnerių grupė, sudaryta Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos 2021 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. K-15 „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupės sudarymo ir personalinės sudėties patvirtinimo“ .

Aktuali Partnerių grupės sudėtis:

Vardas, pavardė Atstovaujama interesų grupė Atstovą delegavusi organizacija
1. Asta Aleksienė Profesinių sąjungų organizacijų interesų grupė Lietuvos profesinė sąjunga  „Solidarumas“
2. Daivaras Radzevičius Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija
3. Jolanta Miliauskė Lietuvos profesinė sąjunga  „Solidarumas“
4. Audrius Dailidonis Verslo organizacijų interesų grupė Lietuvos pramonininkų konfederacija
5. Česlovas Daugėla Lietuvos darbdavių konfederacija
6. Lijana Kubilienė Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmai
7. Aistis Ramanauskas Lietuvos verslo konfederacija
8. Laura Gardziulevičienė Bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų interesų grupė Nevyriausybinių organizacijų taryba
9. Jolanta Leonavičienė Nevyriausybinių organizacijų taryba
10. Lukas Stravinskas (Partnerių grupės pirmininkas) Nevyriausybinių organizacijų taryba
11. Vida Vrubliauskienė Nacionalinė bendruomeninių organizacijų taryba

 

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.