Įgyvendinami projektai

Unikalus projekto Nr.

Projektas (pavadinimas) Įgyvendinimo teritorija Pabaiga (metai) Preliminari projekto išlaidų suma viso (Eur) Finansavimo iš ES investicijų ar kitų tarptautinių finansavimo
šaltinių dalis (Eur)
Projekto įgyvendinimo būsena
Priemonė
“Varėnos miesto kompleksinė plėtra”
R019905-362900-1135 Nenaudojamų teritorijų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas verslui Varėnos r. sav. 2023 245 347,10 161 132,26 Įgyvendinamas

Priemonė
“Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas”

R010014-060750-1152 Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas Alytaus mieste Alytaus m. sav. 2023 5 828 407,33 2 914 203,67 Įgyvendinamas
R010014-070650-1153 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Lazdijų rajono savivaldybėje Lazdijų r. sav. 2023 1 437 425,74 871 499,47 Įgyvendinamas
R010014-060750-1154 Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Druskininkų savivaldybėje Druskininkų sav. 2023 5 906 164,61 3 252 704,75 Įgyvendinamas
R010014-060750-1155 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Alytaus rajone (Krokialaukyje) Alytaus r. sav. 2023 4 071 553,85 2 072 751,74 Įgyvendinamas

Priemonė
“Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas”

R010007-080000-1161 Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Alytaus mieste Alytaus m. sav. 2023 7 028 926,72 5 970 743,48 Įgyvendinamas

Priemonė
“Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus”

R013302-440000-1194 Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos pritaikymas kultūrinėms ir turistinėms reikmėms Alytaus r. sav. 2023 264 067,91 224 457,71 Įgyvendinamas

Priemonė
“Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas”

R015518-100000-1211 Nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių įsigijimas Alytaus mieste Alytaus m. sav. 2023 407 300,00 345 177,00 Įgyvendinamas
R015518-100000-1212 Ekologiškų transporto priemonių įsigijimas Druskininkų savivaldybėje Druskininkų sav. 2023 3 727 170,59 3 168 095,00 Įgyvendinamas

Priemonė
“Darnaus judumo priemonių diegimas”

R015514-191800-1221 Darnaus judumo priemonių diegimas Alytaus mieste Alytaus m. sav. 2023 1 106 748,68 940 736,38 Įgyvendinamas
R015514-191800-1226 Viešosios infrastruktūros pritaikymas neįgaliesiems Druskininkų mieste Druskininkų sav. 2023 281 918,37 239 630,61 Įgyvendinamas

Priemonė
“Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas”

R017724-220000-2111 Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos laisvų patalpų pritaikymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms įrengti Varėnos r. sav. 2023 323 865,15 251 574,64 Įgyvendinamas

Priemonė
“Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas”

R017705-230000-2132 Alytaus r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas įkuriant ir atnaujinant edukacines erdves Alytaus r. sav. 2023 610 734,70 494 007,00 Įgyvendinamas

Priemonė
“Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas”

R016615-475000-2231 Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, Alytaus rajone, įgyvendinimas Alytaus r. sav. 2023 10 453,00 8 214,61 Įgyvendinamas
R016615-470000-2232 Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Alytaus m. sav. 2022 17 041,18 14 485,09 Įgyvendinamas
R016615-470000-2233 Paslaugų tuberkulioze sergantiems asmenims gerinimas Lazdijų rajono savivaldybėje Lazdijų r. sav. 2023 15 224,00 12 940,40 Įgyvendinamas
R016615-470000-2235 Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Varėnos rajono savivaldybėje Varėnos r. sav. 2023 15 679,00 13 327,00 Įgyvendinamas

Priemonė
“Socialinio būsto fondo plėtra”

R014408-252600-2325 Socialinio būsto fondo plėtra Lazdijų rajono savivaldybėje Lazdijų r. sav. 2023 458 987,47 390 139,35 Įgyvendinamas

Priemonė
“Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse”

R019920-490000-2412 Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Alytaus rajono savivaldybėje Alytaus r. sav. 2023 192 832,20 163 907,37 Įgyvendinamas
R019920-490000-2413 Lazdijų rajono savivaldybės administracijos ir jos viešojo valdymo institucijų teikiamų paslaugų procesų tobulinimas Lazdijų r. sav. 2023 163 986,88 139 388,00 Įgyvendinamas
R019920-490000-2414 Teikiamų paslaugų procesų tobulinimas ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Alytaus m. sav. administracijoje ir jai pavaldžiose įstaigose. I etapas Alytaus m. sav. 2023 657 422,35 558 809,00 Įgyvendinamas
R019920-490000-2415 Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Druskininkų savivaldybėje Druskininkų sav. 2023 245 180,38 208 270,78 Įgyvendinamas

Priemonė
“Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra”

R010008-050000-3112 Esamos komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros pritaikymas maisto / virtuvės atliekų apdorojimui Alytaus regione Alytaus regionas 2023 2 309 300,00 1 539 591,98 Įgyvendinamas

Priemonė
“Kraštovaizdžio apsauga/plėtra”

R010019-380000-3212 Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (II etapas) Varėnos r. sav. 2023 633 225,34 538 241,19 Įgyvendinamas
R010019-283800-3217 Kraštovaizdžio formavimas Lazdijų rajono savivaldybėje (II etapas) Lazdijų r. sav. 2023 157 139,96 133 568,96 Įgyvendinamas
R010019-380000-3218 Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių tvarkymas Alytaus rajono savivaldybėje (II etapas) Alytaus r. sav. 2023 708 960,73 602 616,62 Įgyvendinamas

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.