2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

4 prioritetas „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“

Sąrašas Nr. 04.5.1-TID-R-514-11 pagal priemonę „Darnaus judumo priemonių diegimas“
Sąrašas Nr. 04.5.1-TID-R-516-11 pagal priemonę „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“
Sąrašas Nr. 04.5.1-TID-R-518-11 pagal priemonę „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“

5 prioritetas „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“

Sąrašas Nr. 05.1.1-APVA-R-007-11 pagal priemonę „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“
Sąrašas Nr. 05.2.1-APVA-R-008-11 pagal priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“
Sąrašas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11 pagal priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“
Sąrašas Nr. 05.5.1-APVA-019-11 pagal priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“
Sąrašas Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-11 pagal priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“
Sąrašas Nr. 05.4.1-LVPA-R-821-11 pagal priemonę „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“

7 prioritetas „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“

Sąrašas Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-11 pagal priemonę „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“
Sąrašas Nr. 07.1.1-CPVA-R-903-11 pagal priemonę „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“
Sąrašas Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-11 pagal priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“

8 prioritetas „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“

Sąrašas Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-11 pagal priemonę „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“
Sąrašas Nr. 08.1.1-CPVA-R-408-11 pagal priemonę „Socialinio būsto fondo plėtra“
Sąrašas Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-11 pagal priemonę „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“
Sąrašas Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-11 pagal priemonę „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“
Sąrašas Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-11 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“
Sąrašas Nr. 08.2.1-CPVA-908-11 pagal priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“

9 prioritetas „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“

Sąrašas Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-11 pagal priemonę „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“
Sąrašas Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-11 pagal priemonę „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“
Sąrašas Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-11 pagal priemonę „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.