Konsultavimasis su visuomene

Informacija apie numatomą ar vykdomą 2022 – 2030 metų Alytaus regiono plėtros plano, kuris yra rengiamas kaupiamuoju būdu, papildant pažangos priemonėmis, konsultavimąsi su visuomene yra skelbiama šioje ir „Naujienos“ skiltyje.

Informuojame, kad parengtas Alytaus regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų plano (toliau – Planas) projektas ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita ir skelbiamas viešas susipažinimas su šiais dokumentais UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro internetinėje svetainėje https://www.aratc.lt/naujienos/alytaus-regiono-aptp-2021-2027-m-projektas-spav-ataskaita/ ir Alytaus regiono plėtros tarybos interneto svetainės „Naujienos“ skiltyje.

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.