Naujienos

2023 m. lapkričio 6 d. Alytaus regiono plėtros tarybos darbo grupė pritarė 2023-2029 m. Alytaus regiono funkcinės zonos strategijos projektui, parengtam ir suderintam su Vidaus reikalų ministerija.
Liko paskutinis 18 mėn. trukusio Funkcinės zonos strategijos rengimo etapas – Alytaus regiono savivaldybių tarybos turi priimti sprendimus dėl Funkcinės zonos strategijos patvirtinimo ir pasirašyti Susitarimą dėl funkcinės zonos strategijos įgyvendinimo.

2023 m. spalio 17 d. vykusiame Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos posėdyje buvo pristatyti trys klausimai.

2023 m. spalio 2-6 d. įvyko Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis, kuriame buvo priimti šie sprendimai.

Tarybos kolegijos ir darbo grupės nariai Andalūzijos regione kėlė kvalifikaciją verslumo ir verslo plėtros skatinimo tematika.

Sveikiname rašytoją Donaldą Kajoką, trilogijos „Kazašas“, „Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys“, „Skudurėlių šventė“ autorių, tapus Dainavos krašto Vinco Krėvės-Mickevičiaus literatūrinės premijos 2023 m. konkurso laureatu.

Informuojame, kad parengtas Alytaus regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų plano (toliau – Planas) projektas ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita ir skelbiamas viešas susipažinimas su šiais dokumentais.

2023 m. rugsėjo 5 d. įvyko Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis, kuriame buvo priimti šie sprendimai.

Sveikiname Jus su mokslo ir žinių diena !!!

2023 m. rugsėjo 5 d. organizuojamas Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis nuotoliniu būdu.

Š. m. liepos 31–rugpjūčio 1 d. vyko Alytaus regiono savivaldybių forumas, kuriame dalyvavo Alytaus regiono savivaldybių administracijų strateginio planavimo, investicijų, projektų valdymo skyrių darbuotojai.

Sveikiname Jus su Liepos 6-ąja !!!

Informuojame, kad baigėsi terminas teikti kūrinius Alytaus regiono plėtros tarybos įsteigtai 5 000 Eur dydžio Dainavos krašto Vinco Krėvės Mickevičiaus literatūrinei premijai (toliau – Premija) gauti. Šiais metais Premijos konkursui buvo pateiktos 5 paraiškos.

Š. m. birželio 20 d. įvyko Alytaus regiono plėtros tarybos inicijuotas pasitarimas dėl Alytaus kolegijos reorganizavimo.

Š. m. birželio 19 d. Alytaus regiono merai pasitarime išrinko savo atstovą – Algį Kašėtą, Varėnos rajono savivaldybės merą – į Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybą.

Šiandien įvyko pirmasis po rinkimų į savivaldybių tarybas Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis, kuriame buvo priimti šie sprendimai.

Informuojame, kad esinvesticijos.lt ir alytausregionas.lt skelbiamas Alytaus regiono kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planas. Nuo 2023 m. rugsėji mėn. pirmieji kvietimai bus skelbiami pažangos priemonės Nr. LT021-01-01-01 „Ugdymo prieinamumo didinimas, įvairialypio švietimo plėtra“ projektų įgyvendinimo planų teikimui.

Šiandien įvyko pirmasis po rinkimų į savivaldybių tarybas Alytaus regiono plėtros tarybos Visuotinis dalyvių susirinkimas, kuriam pirmininkavo Algis Kašėta, Varėnos rajono savivaldybės meras.

Primename, kad 2023 m. gegužės 1 d. paskelbtas Dainavos krašto Vinco Krėvės-Mickevičiaus literatūrinės premijos konkursas iki 2023 m. birželio 30 d. (imtinai).

Alytaus regiono savivaldybės rengia 2023 – 2029 metų Alytaus regiono funkcinės zonos strategiją (toliau – Strategija) ir kviečia susipažinti su Strategijos projektu (Strategija, Strategijos veiksmų planas). Pastabas ir pasiūlymus dėl kurių būtų tikslinamas Strategijos projektas galima pateikti iki 2023 m. gegužės 30 d. el.paštu info@alytausregionas.lt.

2023 m. gegužės 22 d. įvyko Alytaus regiono savivaldybių merų – Nerijaus Cesiulio, Alytaus miesto savivaldybės mero, Rasos Vitkauskienės, Alytaus rajono savivaldybės merės, Ričardo Malinausko, Druskininkų savivaldybės mero, Ausmos Miškinienės, Lazdijų rajono savivaldybės merės ir Algio Kašėtos, Varėnos rajono savivaldybės mero, susitikimas.

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.