Korupcijos prevencija

Alytaus regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) antikorupcinės politikos pagrindas yra korupcijos prevencija, nuolatinis rizikos valdymas bei stebėsena. Šios antikorupcinės politikos tikslas – užtikrinti korupcijos prevenciją Taryboje ir jos administracijoje, siekti kompleksiškai šalinti neigiamas sąlygas, skatinančias korupcijos atsiradimą, siekti asmenis atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo, sukčiavimo bei kitų veiksmų, kurie didina korupcijos sklaidą Taryboje, atlikimo. 

Taryba antikorupcinėje veikloje laikosi pozicijos ugdyti nepakantumą korupcijos apraiškoms. Siekiama, kad Tarybos administracijos darbuotojai atliktų jiems pavestas funkcijas ir priimtų sprendimus laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, etikos ir moralės normų, vadovaudamiesi objektyvumo, nešališkumo, skaidrumo, atsakomybės, konfidencialumo ir profesionalumo, viešumo principais, teiktų informaciją ir pasiūlymus dėl interesų konfliktų, korupcijos prevencijos ar kitų priemonių rengimo ir įgyvendinimo. 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA
PAREIGYBĖS, Į KURIAS PRETENDUOJANT, RENKAMA INFORMACIJA APIE ASMENĮ
TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIS VERTINIMAS
KORUPCINIO POBŪDŽIO TEISĖS PAŽEIDIMAI
PRANEŠK APIE KORUPCIJĄ

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.