Darbo užmokestis

2022 metai
Pareigybės pavadinimas Pareigybių
skaičius
Vidutinis darbo užmokestis,
I pusm.
Pareigybių
skaičius
Vidutinis darbo užmokestis,
II pusm.
 Administracijos direktorius 1 * 1 *
Administracijos ekspertas 1 * 1 *
Administracijos vyriausioji specialistė 1 * 1 *
Administracijos vyr. buhalterė  1 * 1 *
Administracijos vyresnioji specialistė (bendrosioms funkcijoms, išskyrus apskaitos tvarkymą) 1 * 1 *

 

Pastaba
*- Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (LRV 2009 m. Gruodžio 16 d. nutarimas Nr. 1721 ” Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo” ( Žin. 2009, Nr.154-6976)). Sutikimo negavus, darbo užmokesčio duomenys neskelbiami.

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.