Naujienos

Sveikiname Jus ir Jūsų artimuosius su Šv. Kalėdomis!!!

Š. m. gruodžio 15 d. Tarybos kolegija priėmė šiuos Alytaus regionui aktualius sprendimus:

  • Suplanavo regiono savivaldybių socialinio būsto fondo plėtros projektus 12,3 mln. Eur sumai. Projektais planuojama: Alytaus mieste pastatyti daugiabutį ir jame įrengti iki 30 socialinių būstų, rekonstravus Simne esantį bendrabutį įrengti iki 20 socialinių būstų, Lazdijų rajone pastatyti iki 12 socialinių būstų daugiabutį, Druskininkuose įsigyti iki 8, Varėnos rajone – iki 32 socialinių būstų. Projektai planuojami įgyvendinti 2024-2026 m. Įrengtas socialinis būstas bus skirtas asmenims su negalia ir gausioms šeimoms.
  • Patikslino regiono savivaldybių projektus, skirtus ikimokyklinio ugdymo vietoms įkurti, įdiegti universalų dizainą ir sukurti visos dienos mokyklos erdves (suplanuota 8,9 mln. Eur). Investicijos suplanuotos Alytaus r. Daugų Vlado Mirono ir Simno gimnazijose, Druskininkų „Atgimimo“ mokykloje, Druskininkų lopšelyje – darželyje „Žibutė“, Lazdijų mokykloje-darželyje “Kregždutė”, Lazdijų mokykloje-darželyje „Vyturėlis“; Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus ir Veisiejų Sigito Gedos gimnazijose; Varėnos „Ąžuolo“ ir Varėnos rajono Merkinės Vinco Krėvės gimnazijose, Varėnos „Ryto“ progimnazijoje, Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje. Projektai planuojami įgyvendinti 2024-2029 m.
  • Patikslino Alytaus ir Druskininkų miestų suplanuotus darnaus judumo skatinimo projektus (suplanuota 12,7 mln. Eur). Projektai planuojami įgyvendinti 2024-2029 m.
  • Priėmė sprendimus, kurie sudarys galimybę gauti papildomas ES lėšas šiems projektas: „Nenaudojamų teritorijų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas verslui“, „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Alytaus rajone (Krokialaukyje)“, „Socialinio būsto fondo plėtra Lazdijų rajono savivaldybėje“.

Priimti sprendimai ir protokolas artimiausiu metu bus paskelbti https://alytausregionas.lt/veikla/kolegijos-posedziai/

2023 m. lapkričio 6 d. Alytaus regiono plėtros tarybos darbo grupė pritarė 2023-2029 m. Alytaus regiono funkcinės zonos strategijos projektui, parengtam ir suderintam su Vidaus reikalų ministerija.
Liko paskutinis 18 mėn. trukusio Funkcinės zonos strategijos rengimo etapas – Alytaus regiono savivaldybių tarybos turi priimti sprendimus dėl Funkcinės zonos strategijos patvirtinimo ir pasirašyti Susitarimą dėl funkcinės zonos strategijos įgyvendinimo.

2023 m. spalio 17 d. vykusiame Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos posėdyje buvo pristatyti trys klausimai.

2023 m. spalio 2-6 d. įvyko Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis, kuriame buvo priimti šie sprendimai.

Tarybos kolegijos ir darbo grupės nariai Andalūzijos regione kėlė kvalifikaciją verslumo ir verslo plėtros skatinimo tematika.

Sveikiname rašytoją Donaldą Kajoką, trilogijos „Kazašas“, „Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys“, „Skudurėlių šventė“ autorių, tapus Dainavos krašto Vinco Krėvės-Mickevičiaus literatūrinės premijos 2023 m. konkurso laureatu.

Informuojame, kad parengtas Alytaus regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų plano (toliau – Planas) projektas ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita ir skelbiamas viešas susipažinimas su šiais dokumentais.

2023 m. rugsėjo 5 d. įvyko Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis, kuriame buvo priimti šie sprendimai.

Sveikiname Jus su mokslo ir žinių diena !!!

2023 m. rugsėjo 5 d. organizuojamas Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis nuotoliniu būdu.

Š. m. liepos 31–rugpjūčio 1 d. vyko Alytaus regiono savivaldybių forumas, kuriame dalyvavo Alytaus regiono savivaldybių administracijų strateginio planavimo, investicijų, projektų valdymo skyrių darbuotojai.

Sveikiname Jus su Liepos 6-ąja !!!

Informuojame, kad baigėsi terminas teikti kūrinius Alytaus regiono plėtros tarybos įsteigtai 5 000 Eur dydžio Dainavos krašto Vinco Krėvės Mickevičiaus literatūrinei premijai (toliau – Premija) gauti. Šiais metais Premijos konkursui buvo pateiktos 5 paraiškos.

Š. m. birželio 20 d. įvyko Alytaus regiono plėtros tarybos inicijuotas pasitarimas dėl Alytaus kolegijos reorganizavimo.

Š. m. birželio 19 d. Alytaus regiono merai pasitarime išrinko savo atstovą – Algį Kašėtą, Varėnos rajono savivaldybės merą – į Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybą.

Šiandien įvyko pirmasis po rinkimų į savivaldybių tarybas Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis, kuriame buvo priimti šie sprendimai.

Informuojame, kad esinvesticijos.lt ir alytausregionas.lt skelbiamas Alytaus regiono kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planas. Nuo 2023 m. rugsėji mėn. pirmieji kvietimai bus skelbiami pažangos priemonės Nr. LT021-01-01-01 „Ugdymo prieinamumo didinimas, įvairialypio švietimo plėtra“ projektų įgyvendinimo planų teikimui.

Šiandien įvyko pirmasis po rinkimų į savivaldybių tarybas Alytaus regiono plėtros tarybos Visuotinis dalyvių susirinkimas, kuriam pirmininkavo Algis Kašėta, Varėnos rajono savivaldybės meras.

Primename, kad 2023 m. gegužės 1 d. paskelbtas Dainavos krašto Vinco Krėvės-Mickevičiaus literatūrinės premijos konkursas iki 2023 m. birželio 30 d. (imtinai).

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.