ĮVYKO KOLEGIJOS POSĖDIS

2023-10-18 | KOLEGIJOS POSĖDŽIAI

2023 m. spalio 17 d. vykusiame Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos posėdyje buvo pristatyti trys klausimai.

Donatas Dudutis, Žemės ūkio viceministras, posėdžio dalyviams pristatė melioracijos fondo steigimo koncepciją. Melioracijos fondo reikia, nes:

  • Nemelioruotose žemės plotuose žemės ūkio naudmenų derlingumas – 15-30 proc. mažesnis;
  • Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos inžinerinių statinių nusidėvėjimas – 74,4 proc. ir kasmet didėja;
  • Iš 2,5 mln. ha nusausintų žemių ūkio naudmenų 2,0 mln. ha drenažo yra KRITINĖS būklės;
  • per artimiausių 20 metų laikotarpį praradimai sudarytų nuo 4,3 iki 8,4 mlrd. Eur už negautą žemės ūkio produkciją;
  • lėšų poreikis melioracijos inžinerinių statinių rekonstrukcijai, remontui ir priežiūrai per 20 metų sieks – 2121,05 mln. Eur.

Siūlomas decentralizuotas/ mištus modelis – kai į Fondą 55 proc. lėšų būtų surenkama iš žemės sklypų savininkų ir kitų naudotojų, o 45 proc. sudarytų valstybės biudžeto lėšos. Per pirmus penkerius metus (2024–2028 m.) Fondo pajamos galėtų sudaryti po (arba iki) 50 mln. Fondo lėšos būtų paskirstomos visų rajonų (ne miestų) savivaldybių administracijoms pagal tam tikrus kriterijus: žemės ūkio naudmenų dirvožemio našumo balas savivaldybėje, valstybei priklausančių melioracijos inžinerinių statinių nusidėvėjimas ir kt.

Judita Stankienė, Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė pristatė mokesčių administravimo aktualias. 2023 m. I-III ketv. iš viso į Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetą surinkta 12,3 mlrd. Eur, t.y. 113 proc., o Alytaus apskrities mokesčių mokėtojai sumokėjo 145,5 mln. Eur. Iš jų daugiausia mokesčių sumokėjo UAB „Vita Baltic International“, UAB „Iris“, UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras Aqua“. Pranešėja pristatė mokestinių prievolių tinkamo vykdymo priežiūros / kontrolės prioritetus, VMI vertybes, tikslus ir vykdomas priemones: konsultacinės tarnybos veiklą, procesų robotizavimą administracinio nusižengimo nutarimų ir protokolų surašyme, supaprastintus deklaravimo procesai, VMI kliento profilį, moksleivių sąmoningumo ugdymo iniciatyvas, bendradarbiavimą šviečiant klientus.

Posėdžio metu buvo priimtas sprendimas skirti papildomą 26 658,37 Eur ES lėšų finansavimą Alytaus rajono savivaldybės įgyvendinamam projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Alytaus rajone (Krokialaukyje)“.

Su priimtus sprendimu ir posėdžio protokolu, galite susipažinti https://alytausregionas.lt/veikla/kolegijos-posedziai/.

Alytaus rajono savivaldybės nuotraukos

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.