ĮVYKO KOLEGIJOS POSĖDIS

2023-10-11 | KOLEGIJOS POSĖDŽIAI

2023 m. spalio 2-6 d. įvyko Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis, kuriame buvo priimti šie sprendimai.

Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos posėdyje buvo priimti šie sprendimai:

  • pakeisti priemonių Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“, Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ Alytaus regiono projektų sąrašai patikslinant projektų „Teikiamų paslaugų procesų tobulinimas ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Alytaus m. sav. administracijoje ir jai pavaldžiose įstaigose. I etapas“, „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Druskininkų savivaldybėje“, „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Alytaus rajono savivaldybėje“, „Kraštovaizdžio formavimas Lazdijų rajono savivaldybėje (II etapas)“, „Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (II etapas)“, vertes ir verčių pasiskirstymą tarp finansavimo šaltinių;
  • skirtas papildomas 33 681,65 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansavimas Varėnos rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamam projektui „Nenaudojamų teritorijų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas verslui“.
Su priimtais sprendimais ir posėdžio protokolu, kai tik jie bus pasirašyti, galėsite susipažinti https://alytausregionas.lt/veikla/kolegijos-posedziai/.

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.