2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos

2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMA

VP1-4.2-VRM-02-R 'Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai, savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai'
VP1-4.1-VRM-04-R 'Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas'
VP1-4.2-VRM-04-R 'Teritorijų planavimas'

EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMA

VP2-3.1-IVPK-05-R 'Elektroninė demokratija regionai'
VP2-4.4-SM-02-R „Savivaldos transporto infrastruktūros plėtra“

SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMA

VP3-1.1-VRM-01-R 'Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra'
VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“
VP3-1.1-VRM-04-R „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“
VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“
VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“
VP3-1.1-VRM-02-R „Probleminių teritorijų plėtra“
VP3-1.4-AM-04-R „Vandens telkinių būklės gerinimas“
VP3-1.4-AM-06-R „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“
VP3-2.1-SAM-08-R „Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas“
VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“
VP3-2.1-SAM-11-R „Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra“
VP3-2.2ŠMM-06-R „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“
VP3-2.4-SADM-01-R „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“
VP3-2.2-ŠMM-04-R „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.