ĮVYKO KOLEGIJOS POSĖDIS

2023-02-07 | KOLEGIJOS POSĖDŽIAI

Šiandien vykusiame Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos posėdyje buvo priimti šie sprendimai.

Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos posėdyje buvo:
  • pritarta 2022-2030 m. Alytaus regiono plėtros plano projektui;
  • patvirtintas Tarybos 2023 m. veiklos planas;
  • patvirtinta Tarybos 2021-2023 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2022 metais ataskaita;
  • deleguotas Tarybos atstovas į Daugų technologijos ir verslo mokyklos tarybą;
  • deleguoti Tarybos atstovai į 2021–2027 metų INTERREG Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos keitimo darbo grupę;
  • patikslinta Tarybos darbo grupės sudėtis ir jos įgaliojimų laikotarpis;
  • skirtas 90 073,88 Eur ES lėšų papildomas finansavimas projektui „Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas Alytaus mieste“;
  • skirtas 1 104 205,75 Eur ES lėšų papildomas finansavimas projektui „Nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių įsigijimas Alytaus mieste“.

Su priimtais sprendimais ir posėdžio protokolu, kai tik jie bus pasirašyti, galėsite susipažinti https://alytausregionas.lt/veikla/kolegijos-posedziai/.

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.