2014–2020 m. laikotarpio kvietimai (pasibaigę)

2020 m. rugsėjo 9 d. paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus regiono projektų sąrašui sudaryti pagal priemonę Nr. 05.2.1-APVA-R-008 "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra". Galioja iki 2020 m. rugsėjo 21 d.
2020 m. kovo 19 d. paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Alytaus regiono projektų sąrašui sudaryti pagal priemonę Nr. 04.5.1.-CPVA-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“. Galioja iki 2020 m. balandžio 30 d.
2019 m. gruodžio 27 d. paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Alytaus regiono projektų sąrašui sudaryti pagal priemonę Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“. Galioja iki 2020 m. balandžio 1 d.
2019 m. spalio 11 d. paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Alytaus regiono projektų sąrašui sudaryti pagal priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“. Galioja iki 2019 m. lapkričio 29 d.
2019 m. spalio 11 d. paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Alytaus regiono projektų sąrašui sudaryti pagal priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“. Galioja iki 2019 m. lapkričio 29 d.
2019 m. spalio 11 d. paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Alytaus regiono projektų sąrašui sudaryti pagal priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 "Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas". Galioja iki 2019 m. lapkričio 29 d.
2019 m. rugsėjo 18 d. paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus dėl Alytaus regiono projektų įgyvendinimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, taikomas nuo 2019 metų teikiamoms paraiškoms.
2019 m. rugpjūčio 2 d. paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Alytaus regiono projektų sąrašui sudaryti pagal priemonę Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“. Galioja iki 2019 m. spalio 31 d.
2019 m. liepos 30 d. paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Alytaus regiono projektų sąrašui sudaryti pagal priemonę Nr. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas". Galioja iki 2019 m. rugsėjo 30 d.
2019 m. liepos 4 d. paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Alytaus regiono projektų sąrašui sudaryti pagal priemonę Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“. Galioja iki 2019 m. spalio 31 d.
2019 m. birželio 18 d. paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Alytaus regiono projektų sąrašui sudaryti pagal priemonę Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“. Galioja iki 2020 m. kovo 30 d.
2019 m. gegužės 27 d. paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Alytaus regiono projektų sąrašui sudaryti pagal priemonę Nr. 05.4.1- LVPA-R-821 "Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra". Galioja iki 2019 m. spalio 31 d.
2018 m. spalio 1 d. paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Alytaus regiono projektų sąrašui sudaryti pagal priemonę Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“. Galioja iki 2018 m. spalio 31 d.
2018 m. birželio 27 d. patikslintas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Alytaus regiono sąrašui sudaryti pagal priemonę Nr. 05.3.2-APVA-R-014 "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas". Galioja iki 2018 m. spalio 31 d.
2018 m. birželio 19 d. paskelbtas atnaujintas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Alytaus regiono projektų sąrašui sudaryti pagal priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“. Galioja iki 2018 m. spalio 31 d.
2018 m. birželio 12 d. atnaujintas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Alytaus regiono projektų sąrašui sudaryti pagal priemonę 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“. Galioja iki 2018 m. liepos 23 d.
2018 m. balandžio 17 d. atnaujintas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus 2014–2020 m. Alytaus regiono projektų sąrašui sudaryti pagal priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“. Galioja iki 2018 m. birželio 11 d.
2018 m. balandžio 10 d. atnaujintas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Alytaus regiono projektų sąrašui sudaryti pagal priemonę 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“. Galioja iki 2018 m. balandžio 27 d.
2017 m. gruodžio 12 d. paskelbtas patikslintas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Alytaus regiono projektų sąrašui sudaryti pagal priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“.
2017 m. lapkričio 14 d. paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Alytaus regiono projektų sąrašui sudaryti pagal priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“.
2017 m. rugpjūčio 21 d. paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Alytaus regiono projektų sąrašui sudaryti pagal priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“.
2017 m. rugpjūčio 2 d. paskelbtas patikslintas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Alytaus regiono projektų sąrašui sudaryti pagal priemonę 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“.
2016 m. liepos 13 d. paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos sričių "Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą" ir "Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį" regiono projektų sąrašui sudaryti
2016 m. gegužės 9 d. paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus regiono projektų sąrašui sudaryti pagal priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 "Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus"
2016 m. vasario 29 d. paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus regiono projektų sąrašui sudaryti pagal priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 "Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą"
2015 m. gruodžio 29 d. paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus regiono sąrašui sudaryti pagal priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-903 "Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II"
2015 m. gruodžio 18 d. paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus regiono sąrašui sudaryti pagal priemonę 05.1.1-APVA-R-007 "Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas" (aktuali redakcija 2018-01-04).
2015 m. spalio 27 d. paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus regiono sąrašui sudaryti pagal priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 "Miestų kompleksinė plėtra". Galioja iki 2018 m. spalio 31 d.
2018 m. vasario 23 d. atnaujintas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus regiono sąrašui sudaryti pagal priemonę Nr. 05.3.2-APVA-R-014 "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas". Galioja iki 2018 m. liepos 23 d.
2015 m. spalio 2 d. paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus regiono sąrašui sudaryti pagal priemonę Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 "Socialinio būsto fondo plėtra"

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.