Posėdžiai

2023-10-27 | 10:00 - 11:30

Regioninės pažangos priemonės 02-001-06-08-02 (RE) „Plėtoti žaliąją infrastruktūrą urbanizuotoje aplinkoje“ gairių ir Žalinimo planų rengimo metodikos projekto pristatymas

2023-10-27 | 08:15 - 09:00

Pasitarimas su regiono savivaldybių specialistais dėl Švietimo srities projekto įgyvendinimo planų teikimo

2023-10-26 | 14:00 - 15:00

Regionų plėtros tarybų ir Centrinės projektų valdymo agentūros atstovų susitikimas dėl klausimų, susijusių su Kvietimų planu ir Regiono plėtros planu, aptarimo.

2023-10-25 | 14:00 - 15:00

Pasitarimas su Valstybės kontrolės auditoriais dėl audito „2022-2030 m. Regionų plėtros programa”.

2023-10-24 | 13:00 - 15:35

Dalyvavimas Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdyje.

2023-10-23 | 13:00 - 14:00

Rekomendacijų kietųjų dalelių KD2,5 koncentracijos aplinkos ore matavimui ir vertinimui, parengtų pagal Regioninės pažangos priemonę Nr. 02-001-06-11-02 (RE) „Stiprinti savivaldybių aplinkos oro monitoringą“ pristatymas.

2023-10-23 | 11:00 - 12:00

Europos Sąjungos (ES) investicijų administravimo informacinė sistemos INVESTIS pristatymas.

2023-10-20 | 10:00 - 12:00

Tarpinstitucinės darbo grupės, Regionų plėtros programos įgyvendinimui koordinuoti ir kontroliuoti darbo, posėdis.

2023-10-19 | 14:00 - 16:00

Dainavos krašto Vinco Krėvės-Mickevičiaus literatūrinės premijos teikimo ceremonija

2023-10-19 | 10:00 - 13:00

2021–2027 metų INTERREG Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos darbo grupės (Task force) posėdis dėl pasirengimo 2-ajam kvietimui teikti paraiškas.

2023-10-17 | 13:00 - 15:00

Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis.

2023-10-17 | 12:45 - 13:00

Alytaus regiono plėtros tarybos visuotinis dalyvių susirinkimas.

2023-10-17 | 13:00 - 15:15

Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininkas dalyvaus Nacionalinės regioninės plėtros tarybos posėdyje.

2023-10-04 | 15:00 - 17:00

Pasitarimas su regiono savivaldybių ir Vidaus reikalų ministerijos atstovais dėl funkcinės zonos plėtros strategijos veiksmų.

2023-10-04 | 10:00 - 11:30

Pasitarimas su VRM, SADM ir SAM dėl ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtros finansavimo gairių.

2023-10-04 | 08:15 - 09:00

Pasitarimas su regiono savivaldybių specialistais dėl ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtros.

2023-10-02 | 10:00 - 11:00

Pasitarimas su KRPT, ARATC, VRM ir AM dėl rūšiuojamojo atliekų surinkimo projektų įgyvendinimo Kauno ir Alytaus regionuose.

2023-10-02 | -

2023.10.02-06 vyksta Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis rašytine tvarka.

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.