Posėdžiai

2023-04-27 | 10:00 - 13:00

Dalyvavimas Lietuvos kultūros tarybos organizuojamoje diskusijoje “Savivaldybių kultūros indeksas”

2023-04-19 | 13:00 - 17:20

Dalyvavimas Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamuose praktiniuose mokymuose “Kaip parengti kiekvienam prieinamą informaciją”

2023-04-14 | 08:00 - 13:00

Pasitarimas su Tarybos darbo grupe dėl parengiamųjų darbų, susijusių su Tarybos kolegialių organų suformavimu ir I naujos kadencijos Tarybos Kolegijos organizavimu.

2023-04-13 | 09:30 - 18:15

Pasitarimas su regiono savivaldybėmis ir CPVA ekspertu G. Česoniu bei Alytaus regiono funkcinės zonos strategijos rengėju Simu Lubausku dėl Alytaus regiono funkcinės zonos strategijos projekto atitikties VRM patvirtinto aprašo reikalavimams bei tolimesnių darbų grafiko suderinimo.

14.00-15.00 pasitarimas su VRM ir savivaldybių teisininkais dėl Susitarimo dėl Alytaus regiono funkcinės zonos įgyvendinimo projekto.

2023-04-12 | 14:00 - 15:00

Regionų plėtros programos įgyvendinimui koordinuoti ir kontroliuoti darbo grupės posėdis.

2023-04-11 | -

2023.04.11-14 vyksta Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis rašytine tvarka.

2023-04-06 | 14:00 - 14:30

Tarybos administracijos direktorė ir ekspertė dalyvaus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos organizuojamame Susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklos „Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti visai netaršias transporto priemones“ specialiųjų ir prioritetinių atrankos kriterijų pristatyme.

2023-04-05 | 10:00 - 11:00

Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis.

2023-04-03 | 14:00 - 16:00

Alytaus regiono ir Alytaus regiono savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų 20210- 2027 m. projektų rengimo darbo grupės posėdis.

2023-04-03 | 14:00 - 16:00

2023-2029 metų Alytaus regiono funkcinės zonos strategijos projekto pristatymas socialiniams – ekonominiams partneriams.

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.