Posėdžiai

2024-04-29 | -

2024 m. balandžio 29 d.-gegužės 7 d. vyksta Alytaus regiono integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės posėdis rašytinės procedūros tvarka.

2024-04-24 | 09:00 - 10:30

Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis (nuotolinis posėdis).

2024-04-19 | 10:00 - 15:00

Strateginio valdymo informacinės sistemos (SVIS) testavimas su Finansų ministerijos atstovais.

2024-04-19 | 08:00 - 15:00

ARTP darbo grupės pasitarimas:

  • Alytaus regiono funkcinės zonos strategijos projekto ir suderintų su Vidaus reikalų ministerija veiksmų plano tvirtinimo procesų aptarimas;
  • pasiūlymų dėl funkcinės zonos verslo aplinkos gerinimo, verslo skatinimo bei verslumo ugdymo, turizmo ir viešųjų paslaugų srities projektų įtraukimo į RPPl parengimo aptarimas;
  • investicijų projektų bei regiono savivaldybių jungtinių veiklos sutarčių projektų parengimo aptarimas.
2024-04-18 | 10:30 - 18:00

ARTP darbo grupės pasitarimas:

  • 2014-2020 m. laikotarpio regiono plėtros plano dar įgyvendinamų projektų ir plano įgyvendinimo ataskaitos projekto aptarimas;
  • rengiamų pažangos priemonių „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas“ ir „Socialinių paslaugų ir infrastruktūros plėtra” savivaldybių pasiūlytų veiksmų aptarimas;
  • rūšiuojamų atliekų surinkimo skatinimo srities savivaldybių preliminarių veiksmų/veiklų ir reikalingo investicijų dydžio aptarimas bei Darbo grupės išvados dėl siūlymo Tarybos kolegijai priėmimas.
2024-04-16 | 09:00 - 10:00

Centrinės projektų valdymo agentūros ir regionų plėtros tarybų administracijų darbuotojų pasitarimas dėl FZ strategijos veiksmų planavimo, jų įtraukimo į RPPl, PĮP rengimo.

2024-04-11 | -

Tarybos kolegijos partnerių grupės posėdis rašytine tvarka vyksta 2024 m. balandžio 11-16 d.

2024-04-11 | 13:15 - 14:00

ARTP darbo grupės pasitarimas:

  • dėl Kolegijos posėdžio sprendimų projektų suderinimo,
  • dėl susitarimo dėl FZ strategijos įgyvendinimo pasirašymo,
  • dėl dalyvavimo VRM ir URM planuojamuose renginiuose/susitikimuose.
2024-04-02 | 13:15 - 16:00

Funkcinės zonos strategijos projektų pristatymas Tarybos kolegijos partnerių grupei.

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.